eSports

Cập nhật 25/8: Buff Aatrox, Azir, Ryze,... Nerf Javarn IV và các chỉnh sửa khác

Cập nhật hôm nay Riot đã để ý hơn một chút tới những vị tướng lâu rồi không có ai động đến như Aatrox, Azir: Cập nhật hình ảnh . Trang phục Cassiopeia bất diệt Cập nhật khác Các hệ thống bảng ngọc, runes, điểm then chốt mới với khả năng mua phép bổ trợ trong game. Chỉnh sửa tướng Aatrox Không kích hắc…