Thư Giãn

Spider-man có thực ngoài đời!

Tôi không nói ngoa đâu, Spider-man là có thực và thậm chí anh ta còn … quay video về chính mình rồi up lên Youtube nữa cơ. Thực ra thì lên phim Spider-man cũng chỉ…