eSports

Những nỗi khổ của Supporter trong Dota 2

Support là một vị trí tối quan trọng trong Dota 2, nhưng trong một số trường hợp, người chơi support thường phải ngậm đắng nuốt cay trước những lời nói phũ phàng…