eSports

CFQQ: Nhân vật mới, zombie mới

Cùng với sự xuất hiện của vũ khí zombie cũng là những sự nâng cấp mới cho lực lượng zombie khát máu và nhân vật mới cho game thủ lựa chọn. Hẳn…