eSports

Cùng Riot nhìn lại 2017 của LMHT

Sau đây là những gì mà Riot chia sẻ họ đã làm được cho LMHT trong năm 2017: Xóa bỏ giới hạn cấp Ra mắt hệ thống nhiệm vụ và phần thưởng,…