eSports

Hệ thống rank LMHT mới đã làm người chơi Hàn Quốc và Bắc Mỹ thất vọng ê chề

 Mặc dù đã rất cố gắng để làm mới hệ thống rank LMHT nhưng Riot Games vẫn không thành công trong mắt người chơi tại Hàn Quốc và Bắc Mỹ:  Như đã biết, hệ thống rank / xếp hạng của LMHT trong năm 2019 sẽ được Riot Games làm mới với tận 5 bậc xếp hạng khác nhau tương ứng với mỗi vị trí. Mặc dù Riot Games…