Cộng Đồng

Hàng loạt thay đổi mới của EA

Trong thời gian tới, nhất là bước sang năm 2020, hãng sản xuất, phát hành Electronic Arts (EA) sẽ có nhiều chuyển biến. Mới đây, giám đốc điều hành EA Andrew Wilson…