Game Mobile

MU Origin ấn định ra mắt toàn cầu vào ngày 8/6

Sau giai đoạn thử nghiệm cuối cùng MU Origin đã ra mắt phiên bản chính thức trên toàn thế giới vào ngày 08/06 tới đây. [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=8iaUZNiDLYQ” ] Để khởi động cho giai đoạn này…