Tam Quốc 94 chính thức ra mắt 27/11, khác biệt giữa vòng vây MMO của làng game Việt

Game Mobile

Tam Quốc 94 chính thức ra mắt 27/11, khác biệt giữa vòng vây MMO của làng game Việt

Tam Quốc 94 có được những tố chất cần thiết của một tựa game Tam Quốc truyền thống, kèm theo đó là những đổi mới rất giá trị. Với 5 hệ kỹ năng riêng biệt, 9 slot tướng ra trận và 5 loại binh chủng khắc chế lẫn nhau.