PC - Console

The Division kiên quyết không đưa tính năng mua bán vật phẩm vào game

Điều này đồng nghĩa với việc, bạn không thể dùng tiền để chiến thắng trong sản phẩm này. Chỉ có một cách duy nhất là cày kéo và làm nhiệm vụ, cũng như tham gia Dark Zone nhiều nhất có thể. Ubisoft vừa phát đi một thông báo chính thức trong đó xác nhận việc tựa game TPS mới nhất của hãng, The Division sẽ không…