Game Online

Wasteland 2 tái xuất sau 26 năm ròng

26 năm ròng, các fan của Wasteland giờ đây đều đã trưởng thành, có gia đình, có vợ con, có công việc riêng. Nhưng trong suốt 26 năm đó, họ vẫn không ngừng chờ đợi…