PC - Console

Solid Snake: Rắn già bất bại

Trong chuyên mục Hồ sơ nhân vật ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời của nhân vật Solid Snake, một trong những nhân vật huyền thoại của thế giới…