Game Mobile

Cảm nghĩ của game thủ Việt về Long Đồ Bá Nghiệp Mobile sau 2 ngày ra mắt

Sau 2 ngày ra mắt thì Long Đồ Bá Nghiệp Mobile đang nhận được khá nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng game chiến thuật SLG Sau 2 ngày ra mắt, đa số người chơi Long Đồ Bá Nghiệp Mobile đều đã có ít nhiều kinh nghiệm nhất định để cày cuốc, tạo dựng thế lực cũng như tăng sức mạnh. So về mặt bằng chung…