eSports

SofM lọt top 20 thách đấu Hàn

Đây không phải là lần đầu tiên SofM lọt top 20 thách đấu Hàn, nhưng nó có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh anh đang bi chỉ trích tại LPL.