eSports

Fan chê Riot 'ki bo'

Một tiện ích trong game những tưởng phải có từ rất lâu nhưng cho đến bây giờ Riot vẫn hoàn toàn chẳng đoái hoài đến.