eSports

Top 5 pha gank khó đỡ nhất 2014

Cùng đến với top 5 pha gank khó đỡ nhất 2014. Level 1 đi gank băng trụ, mất 2 mạng thì đến chịu thua rồi..=))) [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=z08_wt86xec”] 5 pha gank khó hiểu…