Tổng hợp tin game: kỷ lục "phá đảo" Getting Over It