Cộng Đồng

Koei Tecmo châu Âu bị hack

Để phục vụ công tác điều tra và tránh thiệt hại thêm, các trang web chính thức của Koei Tecmo châu Âu và Koei Tecmo châu Mỹ phải  đóng cửa và hiện không thể truy cập được.
Cộng Đồng

CAPCOM thắng kiện Koei Tecmo

Hãng Koei Tecmo cũng chính thức thông báo xác nhận khoản đền bù phải thực hiện và cho biết nghiêm túc chấp hành phán quyết của toà đưa ra.