Tổng hợp tin game: Khoảng thời gian bảo trì kỷ lục