PC - Console

Shotgun: Từ đời thực tới trong game

Súng shotgun luôn có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược cũng như nghệ thuật trong các tựa game bắn súng. Trong các game bắn súng, shotgun đã trở thành một…