Tổng hợp tin game: hướng dẫn nhiệm vụ quái vật xâm lăng