PC - Console

Horizon Zero Dawn "tiến công" sang PUBG

Tựa game Battle Royale nổi tiếng PlayerUnknown’s Battlegrounds đang chuẩn bị ra mắt sự kiện Horizon Zero Dawn trong một khoảng thời gian giới hạn. Từ ngày 5 tháng 3 đến ngày…