PC - Console

Những bài học rút ra từ GTA 5

Bạo lực trong game chỉ là một phần. Nếu đã chơi game chắc hẳn các bạn đều biết đến series game-mà-ai-cũng-biết Grand Theft Auto. Dòng game thế giới mở cực kỳ thành…