PC - Console

Đến lượt Mario Kart xuất hiện trong GTA5

Khả năng mod của GTA 5 tiếp tục tạo ra tiềm năng lớn trong việc dựng lại nhiều tựa game nổi tiếng một thời với độ chính xác rất cao. [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=d90LCX_n4Jg”…