Game Mobile

Voice chat – Tiện ích khó bỏ qua của gMO 3D Võ Lâm Ngoại Truyện

Triệu tập anh em cùng tham gia bang chiến, kêu gọi bằng hữu vượt phó bản, chia sẻ những cảm xúc, kinh nghiệm trong game…. tất cả sẽ trở nên hết sức dễ dàng với tính năng Voice chat (giao tiếp hội nhóm trực tuyến) từ gMO 3D Võ Lâm Ngoại Truyện (http://vlnt.360game.vn/). Voice chat – người truyền tin đáng tin cậy Tung…