Tổng hợp tin game: giảm sức mạnh kỹ năng chọn mục tiêu lmht