PC - Console

Khi Hatred không còn thù hận

Bạn còn nhớ tựa game Hatred của Destructive Creations nhận phải những phản ứng dữ dội của cộng đồng chứ? Với bàn tay nhào nặn tuyệt vời của các fan  thì Hatred đã không còn là một tựa game bạo lực chất chứa hận thù. Theo những tin tức game mới được cập nhật, tựa game Hatred được phát triển bởi Destructive…