PC - Console

Ubisoft vì sao nên nỗi?

Ubisoft một trong những cái tên chịu nhiều gạch đá dư luận nhất vài năm trở lại đây, nhưng tại sao mọi sự lại đến nông nỗi này? Chúng ta sẽ cùng…