Game Mobile

Tiềm năng game Trung Quốc 2021 là gì?

QUỐC TẾ_ Doanh số thị trường game Trung Quốc ở nước ngoài đã tăng vọt. Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là những nơi mà các công ty game đại lục làm ăn phát đạt.
eSports

Bilibili quyết tâm đầu tư cho eSports

Người đứng đầu Bilibili tin rằng ngành công nghiệp thể thao điện tử là một cấu trúc công nghiệp hình kim tự tháp, trên đỉnh kim tự tháp là các nhà sản xuất trò chơi.