Game Mobile

Trải nghiệm Pokemon GO, tại sao không?

Tựa game mobile được mong đợi nhất năm 2016 tiếp tục chiến dịch “nhử fan” bằng các sự kiện đánh giá và trải nghiệm thử thực tế trước khi ra mắt chính thức. Pokemon GO…