PC - Console

GTA 5 tương thích với kính thực tế ảo?

Dù chưa thực sự hoàn hảo cho lắm nhưng GTA 5 đang hoạt động rất tốt trên Oculus Rift. [su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=TJI53DbFQ1Q” autohide=”no” rel=”no” theme=”light”]f[/su_youtube_advanced] Đoạn clip trên được đăng tải bởi Falandorn,…