Game Online

World Of Warcraft mở cửa miễn phí cho game thủ đã... nghỉ chơi

Nếu đã lâu rồi bạn không chơi World of Warcraft, Blizzard thực sự muốn bạn trở lại vào cuối tuần này. Để khuyến khích các tài khoản World of Warcraft đã ngừng hoạt động quay trở lại, nhà phát triển sẽ mở cửa cho phép trải nghiệm tất cả các gói mở rộng từ Legion trở về trước, và cho chơi thử 3 giờ…