Game Mobile

Pokemon GO đã đến lúc thoái trào?

Lượng xem và đăng ký theo dõi các kênh thông tin về Pokemon GO có dấu hiệu sụt giảm rõ rệt trong tháng vừa qua. Pokemon GO xuất hiện như một “cơn bão” của giới…