Game Mobile

[Review] Angry Birds Fight: Xếp hình cùng 'chim điên'

Angry Birds Fight là sản phẩm của Rovio thuộc thể loại game match -3 kết hợp giữa chiến đấu thời gian thực PVP, các yếu tố RPG và xếp hình.  [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=KMa9teZe090″ ] Bước vào thế…