PC - Console

Tổng hợp đánh giá RAGE 2

RAGE 2 là phần tiếp theo của tựa game RAGE phát hành năm 2011 gây nhiều thất vọng của id Software. Liệu sau 9 năm, nó có thực sự bù đắp những…
Game Mobile

Apex Legends sắp có phiên bản mobile

Sau những thành công vượt bậc bước đầu, Apex Legends đang chuẩn bị tiến công sang địa hạt di động trong thời gian tới. Khi nói đến những thành công lớn (cho…