"Ấm lòng" game thủ Fallout 76 dang tay giúp đỡ newbie bằng cách hành xử như NPC, đi phân phát thức ăn & nước uống

Game Online

"Ấm lòng" game thủ Fallout 76 dang tay giúp đỡ newbie bằng cách hành xử như NPC, đi phân phát thức ăn & nước uống

Sau khi được khởi xướng bởi một Youtuber, phong trào giúp đỡ người mới trong Fallout 76 đang dần lan rộng trong cộng đồng. Vốn đã quen với việc trải nghiệm offline…