PC - Console

[Trải nghiệm] Mafia 3 - Nigger on the Street

Nếu bạn thích những tay gangster mặc măng tô đen, đầu đội nón fedora, tay cầm Thompson . . . bạn không thể bỏ qua Mafia 3. [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=l4LhoDRUs1E” ] VIDEO REVIEW/ĐÁNH…