Game Online

Bằng hữu trong tôi, game trong tôi

Tôi vẫn biết game là ảo, nhưng thật đáng buồn nếu tôi phủ nhận hoàn toàn những cảm xúc rất thật mà tôi đã trải qua cùng với họ – những người…