PC - Console

Đầu năm mua gì, PC hay Console?

Đã hết Tết, tiền mừng tuổi của các gamer sẽ để làm gì? Mua PC hay Console? Đã chính thức hết kì nghỉ Tết, các gamer ai cũng đã có một cái…
PC - Console

Khi PS4 và Xbox One giao lưu và kết hợp

Khi PS4 và Xbox One có một mối tình với nhau, giao lưu và kết hợp, chúng ta sẽ có được một chiếc máy tuyệt vời. [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=fdKmiKKNv44″] Một modder phần cứng Eddie…