Bóng đá ngoài đời vẫn còn định kiến, nhưng Football Manager thì đã làm "cách mạng" khi đưa cầu thủ đồng tính vào game

PC - Console

Bóng đá ngoài đời vẫn còn định kiến, nhưng Football Manager thì đã làm "cách mạng" khi đưa cầu thủ đồng tính vào game

Một động thái vô cùng tuyệt vời của Sport Interactives nhằm ủng hộ cầu thủ sống thật với bản thân mình! Xã hội hiện đại ngày nay hay bóng đá nói riêng…