PC - Console

Nỗi sợ trong thế giới game

Bạn nghĩ tôi đã biết đến tất cả nỗi sợ trong thế giới game sao? Sợ hay sợ hãi là cảm xúc tiêu cực xuất hiện từ việc nhận thức các mối đe dọa. Đây là một…