PC - Console

Sẽ có TV Drama về Assassin's Creed và Far Cry?

Ubisoft có vẻ như đang muốn mở rộng những tên tuổi như Assassin’s Creed hay Far Cry sang lĩnh vực TV Drama? [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=KycIuE_Md2c”] Tương lai của những sát thủ là đây…