PC - Console

Mọi thứ bạn cần biết về Fallout series (Phần 4)

Có thể Vault-Tec đã cứu sống loài người khỏi thảm họa hạt nhân, nhưng đồng thời chúng cũng thực hiện những thí nghiệm tàn độc lên chính những người được cứu sống đó. Dự án Vault chưa từng được dùng…