Phim-Truyện

Dragon Ball: Gohan đã được trở lại?

Sau khi trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của thương hiệu, Dragon Ball Super đã khắc phục vấn đề về Gohan. Và đây là điều có ý nghĩa cho tương lai của nhân vật.