Phim-Truyện

5 bài học ý nghĩa từ Dragon Ball Z

Đã nhiều năm sau khi Dragon Ball bắt đầu, đặc biệt là Dragon Ball Z, có rất nhiều thứ để nhìn lại, cũng như rất nhiều bài học về cuộc sống mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi.