eSports

Dota 2 bất ngờ xuất hiện trên VTV3

Dota 2 bất ngờ xuất hiện trong chương trình ‘Cà phê sáng’ của VTV3 ngày 23/10/2015… Sáng nay ngày 23/10/2015, Dota 2 bất ngờ xuất hiện trong chương trình ‘Cà phê sáng’ của vtv3. Ở…