PC - Console

Valve bất ngờ thay đổi 'tỷ lệ ăn chia' với các nhà phát triển game trên Steam

Trong khi những công ty game lớn chắc chắn được hưởng lợi rất nhiều từ chính sách mới này của Valve thì những Studio hay những nhà phát triển game nhỏ sẽ cảm thấy bất công với cách đối xử của Valve dành cho họ Từ trước đến nay, Valve áp dụng chính sách chia sẻ doanh thu với những nhà phát triển game là 30/70…