eSports

TTCN FO3 nóng dần vì Roster Update 2015

Cùng đến với những thông tin TTCN FO3 trong tuần qua. Bán Roster Update tới của FO3 sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với một gameplay hết sức…