PC - Console

"2018 sẽ là năm của DayZ"

Con đường phát triển DayZ, một trong những trò chơi được đưa vào hệ thống thử nghiệm Early Access từ tận cuối năm 2013, quả thật đã rất dài. Nhưng hiện tại,…