Trong khi thiên hạ chết lên chết xuống rồi rage quit, anh này "phá đảo" hết series Dark Souls mà không dính một đòn

PC - Console

Trong khi thiên hạ chết lên chết xuống rồi rage quit, anh này "phá đảo" hết series Dark Souls mà không dính một đòn

Kỷ lục mới cho cộng đồng Dark Souls! Quay trở lại vào năm 2016, game thủ với nickname The_Happy_Hob đã đạt thành tích vô tiền khoáng hậu đầu tiên trên thế giới,…